Søk på nettsiden

.
.

Elklagenemnda er opprettet etter avtale mellom Energi Norge (tidligere Energibedriftenes landsforening) og Forbrukerrådet. Nemnda ble godkjent i statsråd i mars 2007. KS Bedrift har også sluttet seg til avtalen. 179 selskaper var ved utgangen av 2015 med i ordningen.

Nemnda behandler klager som springer ut fra kontraktsforhold mellom energiselskap og forbrukere. Med energiselskap menes nettselskap og kraftleverandører.

Elklagenemndas sekretariat tar imot klager og gir veiledning til forbrukeren i forbindelse med klagesaken. Sekretariatet har en nøytral stilling og skal påse at sakene blir så godt opplyst som mulig.

Alle energiselskaper som har forbrukerkunder må ha omsetningskonsesjon.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har satt som vilkår for tildeling av omsetningskonsesjon at energiselskap som har forbrukerkunder som omfattes av forbrukerkjøpsloven må være tilknyttet en nemnd.

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?